Algemene voorwaarden

Ferivan Modelbouw

Vrijheid 34 C
2320 Hoogstraten
Ondernemingsnummer : BE 0767.288.608
Tel : +32 (0) 477 55 24 85

1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt via de website van Ferivan Modelbouw. Een bestelling wordt beschouwd als zijnde geplaatst wanneer de gebruiker, na zich te identificeren, op de pagina "Bestellingsbevestiging" op de knop "bevestigen" klikt. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de gebruiker zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.
2. Partijen
De natuurlijke persoon welke zijn persoonsgegevens op de website van Ferivan Modelbouw invult wordt hier verder de "Gebruiker" genoemd. De Gebruiker welke een bestelling plaatst wordt verder de "Klant" genoemd. Ferivan Modelbouw, Vrijheid 34 C, 2320 Hoogstraten wordt verder "Ferivan Modelbouw" genoemd.
3. Rechtspraak
Middels het plaatsen van een bestelling geeft de Klant aan een juridisch bindende overeenkomst te kunnen sluiten. De bestelling is een juridisch bindende verkoopovereenkomst tussen de Klant en Ferivan Modelbouw en valt onder Belgisch recht. Elk geschil over de toepassing, interpretatie, de resolutie en/of beëindiging van deze overeenkomsten valt exclusief onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.
4. Privacy verklaring - Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ferivan Modelbouw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ferivan Modelbouw , en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmaken van een klanten account op de website aan Ferivan Modelbouw verstrekt. Ferivan Modelbouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adresgegevens en adres van verzending
 • Uw telefoon- en faxnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Ferivan Modelbouw  gegevens nodig heeft
Ferivan Modelbouw verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken en verzenden, u te kunnen contacteren op uw verzoek of bij problemen bij de afhandeling van uw bestelling (dit kan telefonisch/mail/post). Ferivan Modelbouw verwerkt uw geboortedatum ter controle van de min. leeftijd voor het plaatsen van een bestelling.
Hoe lang Ferivan Modelbouw  gegevens bewaart
Ferivan Modelbouw bewaart uw persoonsgegevens tot op het moment u het vraagt deze te verwijderen dit kan per mail/post. Ferivan Modelbouw doet dit zodat u niet bij iedere nieuwe bestelling uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. U kan op elk moment uw gegevens wijzigen door in te loggen in uw account.
Delen met anderen
Ferivan Modelbouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (zoals betaaldiensten Mollie, Paypal en Klarna; nieuwsbrieven Flexmail), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen website bezoek
Op de website van Ferivan Modelbouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klik gedrag op de website. Ferivan Modelbouw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Ferivan Modelbouw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de adwords-advertenties van Ferivan Modelbouw bij Google zoekresultaat pagina's zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Saten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Ferivan Modelbouw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ferivan Modelbouw heeft hier geen invloed op.
Ferivan Modelbouw heeft Google geen toestemming om gegevens via Ferivan Modelbouw verkregen Anatytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aapassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw persoongegevens inzien of wijzigen door in te loggen met uw account of een verzoek te sturen per mail. Wenst u uw gegevens te verwijderen, stuur een mail. Ferivan Modelbouw zal zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Ferivan Modelbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Ferivan Modelbouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de Ferivan Modelbouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Ferivan Modelbouw  via mail.
5. Producten
Ferivan Modelbouw tracht de karakteristieken van de producten zo nauwkeurig en juist mogelijk in de productbeschrijving te vermelden. De opgenomen informatie is door de fabrikanten verschaft. Ferivan Modelbouw is in geen enkel geval aansprakelijk voor foutieve gegevens vermeld door de fabrikanten.
6. Prijzen
De prijzen staan vermeld in euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het Belgisch BTW tarief van 21% is van toepassing. De door Ferivan Modelbouw vermelde prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden. Alle prijzen staan vermeld onder voorbehoud van typfouten.
7. Stock niveau
Het stock niveau vermeld bij elke artikel is louter informatief. Deze heeft de theoretische weergaven van de voorradigheid van de producten. Ferivan Modelbouw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten met de voorradigheid van de bestelde producten.
8. Betaling
Ferivan Modelbouw verzendt geen bestellingen waarvoor de betaling niet volledig is voldaan. De Klant zal het bestelbedrag binnen de 2 weken overmaken aan de hand van de door Ferivan Modelbouw aangeboden betalingsmogelijkheden. Indien Ferivan Modelbouw 2 weken na het plaatsen van de bestelling nog steeds geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling beschouwd als zijnde geannulleerd door de Klant. Ferivan Modelbouw is dan niet langer gebonden om zijn verplichtingen ten aanzien van deze bestelling na te komen. Indien de Klant in het verleden reeds verzaakte aan zijn verplichting om het bestelbedrag binnen de 2 weken over te maken, behoudt Ferivan Modelbouw zich het recht voor om elke bestelling van de Klant eenzijdig te annuleren zonder annulatiekosten.
Betalingsmogelijkheden:

 • Vooruitbetaling per overschrijving op volgende rekeningen: Alle Bankkosten zijn steeds ten laste van de klant!
  • FINTRO Bank (België)
   IBAN: BE57 1431 2156 3535
   BIC: GEBABEBB
 • Paypal

Opgepast: Voor bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen extra kosten aangerekend worden.
9. Levertijd
Gezien de geringe voorraad kan een artikel bij bestelling niet voorradig zijn. Ferivan Modelbouw zal alles in het werk stellen om de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren. De uiteindelijke levertijd is mede afhankelijk van de gekozen transportfirma, welke voor de aflevering bij de Klant instaat. Alle pakketten worden verzonden op risico van de klant. Een bijkomende verzend verzekering kan genomen worden maar dekt enkel het verlies van een pakket.
10. Verzending
Ferivan Modelbouw verzendt verzekerde pakketten met de Belgische Post.  De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht. De Klant bevestigt dat het leveringsadres opgegeven in het elektronisch bestelformulier op de website van Ferivan Modelbouw correct is. Ferivan Modelbouw is niet verantwoordelijk voor een foutieve levering indien dit veroorzaakt werd door het foutief opgeven van het leveringsadres door de Klant.
De Klant is gehouden, indien het pakket niet bij hem kon geleverd worden wegens afwezigheid, het pakket af te halen bij het afhaalpunt waar het pakket ter beschikking ligt. Indien de klant zijn pakket NIET afgehaald heeft en de transport firma deze dient terug te sturen zullen de kosten van terugsturen afgetrokken worden worden van de mogelijke terugbetaling. Indien de klant meermaals nalaat zijn bestellingen af te halen heeft Ferivan Modelbouw het recht toekomstige bestellingen te weigeren.
11. Retourzending & Garantie
Indien de Klant bij ontvangst van zijn pakket vaststelt dat het pakket niet de produkten bevat welke hij besteld had dient hij dit te melden aan Ferivan Modelbouw per Mail/Brief/Fax.
Indien de producten beschadigd zijn door de transport firma, dan komt Ferivan Modelbouw enkel tussen indien deze een verzekerde verzending was. U dient binnen de 2 werkdagen na ontvangst Ferivan Modelbouw te contacteren en een foto te nemen van de beschadigde levering.
Indien de producten beschadigd zijn en onder garantie hersteld dienen te worden, dan dient de Klant dit te melden aan Ferivan Modelbouw per Mail/Brief/Fax alvorens deze terug te sturen.
Alle verzendkosten gepaard gaande met een retourzending en een eventuele vervangende zending volgend op de retourzending zijn steeds ten laste van de Klant.
Wanneer is er GEEN Garantie:

 • Ontbreken van een garantie kaart of garantie zegels op de doos
 • Verwijderen van serienummers of garantie zegels op goederen
 • Bij verkeerd gebruik van de goederen
 • Andere garantie bepalingen (zie garantie goederen)

12. Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht aan Ferivan Modelbouw mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor Klanten waarvan de koop buiten de bedrijfsgebouwen plaats vond. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk per brief, fax of per mail kenbaar maken.
Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product onbeschadigd en in goede staat teruggezonden te worden in de originele ongeopende verpakking. De koopprijs wordt door Ferivan Modelbouw aan de Klant terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de verkoper heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de Klant niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Klant de hierdoor ontstane schade te vergoeden. De Klant kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden. Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, tesamen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer. De kosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de Klant en kunnen nooit verhaald worden op de verkopen.
Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:

 • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen
 • producten waarvan de garantiezegel of serienummer werd verwijderd

13. Onze websites maken gebruik van cookies.
Die maken het mogelijk om je computer te herkennen als je verbinding maakt met onze website, maar we kunnen je niet persoonlijk identificeren.
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en addthis. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter en addthis zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en addthis (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.